اپکس ایران

تلفن وُیپ چیست؟ چه مزایایی دارد؟

تلفن وُیپ

تلفن وُیپ یکی از تکنولوژی های جدید و بسیار کاربردی است. دنیا برای این که بتواند ارتباط را سریع تر و راحت تر کند همیشه به دنبال راه های جدید است. راه های جدید همیشه همان دو اصل سرعت و سهولت ارتباط را بهبود میبخشند و در بین جوامع محبوب می شوند. از آن زمان […]

وُیپ چیست؟ و در چه جاهایی کاربرد دارد؟

وُیپ چیست

در عهد باستان برای این که ارتباط سریع تر ممکن شود هخامنشیان در دوره پادشاهی داریوش چاپار را اختراع کردند و راه های شاهی را بهبود بخشیدند بلکه این گونه بتوانند سریعتر اخبار نقاط مختلف کشور را به دربار برسانند. بشر حتی برای ارتباط سریع تر دست به آموزش دادن پرندگان زد. یکی دیگر از […]

خدمات وُیپ اپکس چیست و چه مزایایی دارد؟

خدمات وُیپ اپکس

اینترنت شاهراهی است که امکان به دنیا آمدن تکنولوژی های زیادی را فراهم آورده است و بسیاری از چیزها مثل برقراری ارتباط را از انحصار دولت ها و شرکت های بخش خصوصی خارج کرده است.در گذشته برای این که افراد بتوانند با یک دیگر تماس بگیرند و حرف بزنند باید از تلفن استفاده می کردند. […]