اپکس ایران

آشنایی بیشتر با شرکت ارائه خدمات تلفن

شرکت ارائه خدمات تلفن

امروزه بیزینس شرکت ها وابسته به خدماتی است که از طریق بی سیم یا کابلی دارند استفاده می کنند، این بسترها معمولا از سوی یک شرکت ارائه خدمات تلفن به آنها ارائه می گردد تا بتوانند در جهت فروش بیشتر یا دیگر مسائل از آنها بهره ببرند. شرکت ارائه خدمات تلفن معمولا با اپراتورهای بزرگ […]

استفاده از خدمات تلفن ثابت چه مزایایی دارد؟

خدمات تلفن ثابت

یکی از سیستم های که از گذشته برای استفاده در امور تجاری و ارتباطی در شرکت ها وجود داشت و همچنان وجود دارد خدمات تلفن ثابت است. این خدمات از سوی اداره مخابرات به صورت کابلی در اختیار تمام مشتریان خانگی و صنعتی قرار داده شده است. ضریب نفوذ خدمات تلفن ثابت تا حدی است […]

تلفن وُیپ چیست؟ چه مزایایی دارد؟

تلفن وُیپ

تلفن وُیپ یکی از تکنولوژی های جدید و بسیار کاربردی است. دنیا برای این که بتواند ارتباط را سریع تر و راحت تر کند همیشه به دنبال راه های جدید است. راه های جدید همیشه همان دو اصل سرعت و سهولت ارتباط را بهبود میبخشند و در بین جوامع محبوب می شوند. از آن زمان […]

وُیپ چیست؟ و در چه جاهایی کاربرد دارد؟

وُیپ چیست

در عهد باستان برای این که ارتباط سریع تر ممکن شود هخامنشیان در دوره پادشاهی داریوش چاپار را اختراع کردند و راه های شاهی را بهبود بخشیدند بلکه این گونه بتوانند سریعتر اخبار نقاط مختلف کشور را به دربار برسانند. بشر حتی برای ارتباط سریع تر دست به آموزش دادن پرندگان زد. یکی دیگر از […]

خدمات وُیپ اپکس چیست و چه مزایایی دارد؟

خدمات وُیپ اپکس

اینترنت شاهراهی است که امکان به دنیا آمدن تکنولوژی های زیادی را فراهم آورده است و بسیاری از چیزها مثل برقراری ارتباط را از انحصار دولت ها و شرکت های بخش خصوصی خارج کرده است.در گذشته برای این که افراد بتوانند با یک دیگر تماس بگیرند و حرف بزنند باید از تلفن استفاده می کردند. […]