معرفی پروژه

اپکس ایران مجری ارائه اینترنت در شهرک صنعتی شمس آباد تهران می باشد. اهمیت اینترنت پرسرعت در توسعه کسب و کار امری اجتناب ناپذیر است. ارائه پهنای باند اختصاصی به مجتمع صنایع شیمیایی فاراد واقع در شهرک صنعتی شمس آباد تهران پس از بررسی فنی،تامین تجهیزات و انجام امور فنی مورد نیاز ،توسط تیم اپکس ایران انجام شده است.