پروژه نصب دوربین کارخانه موارد پروتئینی اسپریچو

اپکس ایران مجری انجام پروژه های دوربین مداربسته در تمام نقاط کشور عزیزمان ایران. مجتمع صنعتی توتیای فرد (اسپریچو) تولدی کننده محصولات پروتئینی در ایران می باشد. پروژه نصب دوربین مداربسته در کارخانه این شرکت پس از بازدید تیم اپکس ایران از محل مورد نظر و ارائه پیشنهاد فنی با استفاده از دوربین های مداربسته شرکت Sunell انجام شده است.

  • تعداد دوربین : ۴۲ عدد
  • راه اندازی بستر Passive شبکه و اتاق کنترل