پروژه نصب دوربین کارخانه کیمیافرآور صنعت

اپکس ایران مجری انجام پروژه های دوربین مداربسته در تمام نقاط کشور عزیزمان ایران.پروژه نصب دوربین مداربسته در کارخانه کیمیا فرآور صنعت پس از بازدید تیم اپکس ایران از محل مورد نظر و ارائه پیشنهاد فنی با استفاده از دوربین های مداربسته شرکت Sunell انجام شده است.

  • تعداد دوربین : ۳۲ عدد
  • راه اندازی اتاق کنترل