پهنای باند اختصاصی پوشش پلاستیک صائن

ارائه پهنای باند اختصاصی به مجتمع صنعتی پوشش پلاستیک صائن واقع در شهرک صنعتی شمس آباد تهران پس از بررسی فنی،تامین تجهیزات و انجام امور فنی مورد نیاز ،توسظ تیم اپکس ایران انجام شده است.